You are Unregistered, please register or login to gain Full access
Recover Password: via Email | via Question
GeoTorrents.com-ის წესები

 საერთო წესები - შეუსრულებლობის შემთხვევაში - მომხმარებლის გათიშვა.


აღნიშნული წესები განხილვას არ ექვემდებარება და საიტის ყველა მომხმარებელი ვალდებულია შეასრულოს ისინი. საიტის შემქმნელები, როგორც ამ წესების დამდგენელი პირები, იქცევიან თავისი მოსაზრების შესაბამისად.
 საიტის მფლობელები და შემქმნელები არ იღებენ თავის თავზე არანაირ პასუხისმგებლობას ინფორმაციული სახის მონაცემების განთავსებაზე, მთელი ინფორმაცია გამონაკლისად გაცნობით ხასიათს ატარებს. საიტის ადმინისტრაცია იხსნის პასუხისმგებლობას იმ შესაძლო შედეგებზე, რომლებიც შეიძლება მოჰყვეს მასალების და ინფორმაციის გამოყენებას სხვადასხვა ქვეყნების სისხლის სამართლის კოდექსით აკრძალული მიზნებისათვის.
 საიტის მასალების გამოქვეყნება შესაძლებელია მხოლოდ ადმინისტრაციის ნებართვით.
 მომხმარებლები ვალდებულნი არიან მისდიონ ,,ფაილების გაცვლი“ - ოქროს წესს: ,,რამდენიც გადაქაჩე- იმდენივე გაეცი“. ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას მისცეს გაფრთხილება ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელსაც გააჩნია ლოკალური რეიტინგი 0,5-ზე ნაკლები და მოსთხოვოს რეიტინგის ამაღლება ან აქაუნთის დაბლოკვა (ბან). ამავე დროს სისტემის მიერ ხდება ავტომატური გაფრთხილების მინიჭება 4 კვირით. სისტემის მიერ გაფრთხილების მოხსნა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი აიწევს თავის რეიტინგს 0.7 მდე.
 ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას რედაქტირება გაუკეთოს ან წაშალოს მომხმარებლის შეტყობინება ან გადაქაჩვები, თუ ისინი საიტის ძირითად მოთხოვნებს და თემატიკას არ შეესაბამება.
 მომხმარებლებს, რომლებიც არ ეთანხმებიან მოდერატორს, შეუძლიათ გამოთქვან თავიანთი უკმაყოფილება, გაუგზავნონ pm (პერსონალური შეტყობინება) მოდერატორს. გადაუწყვეტელი საკითხების შემთხვევაში, გადაწყვეტილებას იღებს ადმინისტრატორი. ეს გადაწყვეტილება არის საბოლოო და განხილვას არ ექვემდებარება. ადმინისტრატორი ყოველთვის მართალია.
 საიტის პოლიტიკა განხილვას არ ექვემდებარება.
 წესების დარღვევისათვის ადმინისტრაციას აქვს უფლება ტრეკერზე განათავსოს გაფრთხილება. ორი გაფრთხილების შემდეგ - ხდება დაბლოკვა (ბან)
 ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს მოცემული წესები.


რეგისტრაცია


რეგისტრაციისათვის არ დაიშვებიან nickname-ბი, რომლებიც შეიცავენ არანორმატიულ ლექსიკას, რეკლამას ან საიტის პერსონალის nickname-ბის იმიტაცის ახდენენ. მსგავსი აკაუნტები დაბლოკილი იქნებიან გაფრთხილების გარეშე. იგივე წესები ვრცელდება მომხმარებლის ავატარებზეც. აგრეთვე აკრძალულია პორნოგრაფიული შინაარსის ავატარებიც.


აკრძალულია


 ისეთი შეტყობინებების შექმნა, რომლებიც მხოლოდ სმაილებისაგან შედგება
 ისეთი მოქმედებების განხორციელება, რომელთა შედეგად მოხდება რეიტინგის ფალსიფიკაცია.
 ტორენტ-ფაილის (პასკეი) გადაცემა მესამე პირისათვის
 მულტიტრეკერული გადაცემების შექმნა
 აკაუნტის გამოყენება რამოდენიმე პირის მიერ
 რეკლამის ნებისმიერი გამოვლინება, კერძოდ იგულისხმება სხვა რესურსები
 ტრეკერის მომხმარებლების შეურაცყოფა ნებისმიერი ფორმით
 უცენზურო გამოთქმების გამოყენება ურთიერთობის დროს
 რასობრივი, ნაციონალური და რელიგიური არაკეთილგანწყობის გამოვლინება, ან მსგავს თემებზე საუბრების პროვოცირება
 ძალადობის და ნარკოტიკების პროპაგანდა
 არათემატური გამონათქვამები (ოფტოპიკი)
ზედმეტად ციტირება (ოვერკვოტინგი)
 ისეთი შეტყობინებების გამოყენება, რომლებსაც არ გააჩნიათ აზრობრივი დატვირთვა (ფლუდი)
 სიტყვიერი ომის დაწყება და პროვოცირება, რომელსაც კამათის მიზეზთან კავშირი არ გააჩნია (ფლეიმი)
 შეტყობინებების შექმნა ერთმანეთის თანმიმდევრობით (ოვერპოსტინგი)
 შეტყობინებებში ერთმანეთის თანმიმდევრობით ორი ცარიელი სტროფის გამოყენება
 ერთ შეტყობინებაში სამ სმაილზე მეტის გამოყენება
 საკუთარ შეტყობინებებში პერსონალის შენიშვნების რედაქტირება ან წაშლა
 საიტის პერსონალის მოქმედებების განხილვა ან პრეტენზიის გამოთქმა საჯაროდ


ატვითვის წესები - ეს უმნიშვნელოვანესია!


 ჩვენი ტრეკერის ფაილებთან დაშვება შეუზღუდავია - თქვენი კომფორტისათვის ჩვენ გამოვრთეთ antileech (გადმოწერის შეზღუდვა) სისტემა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას , რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ისევ მისი ჩართვა.
 ძირითად რეჟიმში თქვენ შეგიძლიათ იყოთ შეუზღუდავი სხვადასხვა გავრცელებაზე
საიტის ადმინისტრაცია პატივისცემით ექცევა თავის მომხმარებელს და არ აპირებს შეზღუდოს ,,ძირითადი რეჟიმისტრეკერის გამოყენების შესაძლებლობები. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ ასევე მოეპყრობით სხვა მომხმარებლებსაც, გამავრცელებლებსაც და ადმინისტრაციასაც.
 ოპტიმალური თანაფარდობა ,,გადმოტვირთვა/გაცემაუდრის 1-, ანუ რამდენიც გადმოტვირთვე იმდენივე გაეცი. ეცადეთ მისდიოთ ამ წესს, თუ გინდათ ხანგრძლივი და უღრუბლო ცხოვრება ჩვენს ტრეკერზე - არ დახუროთ თქვენი ბიტ-ტორენტ კლიენტი რაც შეიძლება დიდხანს. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დარჩით ერთადერთი სიდი ( სრული ასლის (კოპია) მფლობელი) გავრცელებაზე, გთხოვთ დარჩეთ გავრცელებაზე, იმ შემთხვევაშიც თუ თქვენი რეიტინგი 1-ზე მაღალია - დღეს თქვენ დაეხმარეთ ვინმეს, ხვალ ის დაგეხმარებათ თქვენ.
 თუ თქვენ გაგიჩნდათ გადმოტვირთვასთან დაკავშირებული საერთო პრობლემები (ტრეკერი არასწორად ასახავს თვენ სტატისტიკას, თქვენ ვერ ახერხებთ ტრეკერთან მიერთებას, თვენი ატვირთვების სიჩქარე ძალიან ნელია), დაგვიკავშირდით


აუცილებელია Uploader -მა ფაილის დადების დროს გააკეთოს სრულყოფილი აღწერა (Description).
ატვირთვისას სავალდებულოა ფაილის აღწერა იყოს ერთენოვანი (სასურველია: ქართული ან რუსული).
აკრძალულია 600 Mb-ზე პატარა ზომის პორნო ფილმების ატვირთვა.
აკრძალულია 50 Mb-ზე პატარა ზომის პრიკოლების ატვირთვა.
აკრძალულია 1-2 mp3 ფაილების ატვირთვა თუ ამას არ ითხოვენ (Request), მინიმუმ უნდა იყოს ალბომი ან კრებული.
აუცილებელია ფაილზე პოსტერის დადება.
აკრძალულია ფილმის ატვირთვა, თუ უკვე ატვირთულია ეს ფილმი უკეთესი ხარისხით. მაგალითად, თუ დევს DVDrip, არ შეიძლება იგივე ფილმის TS-ის ან Camrip-ის ატვირთვა.
თქვენს მიერ ატვირთული ტორენტი თუ შეიცავს მომხმარებლისთვის საყურადღებო ინფორმაციას, დასაშვებია მისთვის ფერის შეცვლა. მაგალითად: კრეკი: მოყვება, სემპლი, და ა. შ.
დაუშვებელია, ტორენტის აღწერის სხვადასხვა ფერებით გაფორმება.
დაუშვებელია, პოსტერის დადება აღწერაში.
დაუშვებელია ტორენტის აღწერაში მითითებული ტექსტის ზომის გაზრდა.
დაუშვებელია ტორენტის აღწერაში რაიმე სახის კომენტარის გაკეთება.
აუცილებელია ფაილს (არ აქვს მნიშვნელობა ფილმია სერიალია, თუ სხვა) ქონდეს ორიგინალი „სკრინები“ რომლებიც შეესაბამება ვიდეოს რეზოლუციას. მაგალითად ფილმი თუ არის 720X304, „სკრინებიც“ უნდა იყოს მითითებული რეზოლუციის.
აკრძალულია ფაილის აღწერაში 4-5-ზე მეტი ე.წ. „სქრინი“-ს განთავსება.
ფაილის დადებისას, აღწერაში ყველა სიტყვა გრამატიკულად უნდა იყოს გამართული მაგალითად: შაბლონური სიტყვები trailer, crack, game, movie, picture… და არა creck, pikture, gaim.. და ა. შ.
აკრძალულია ფაილების დადება, რომლებიც განთავსებულია სხვა ქართულ ვებგვერდებზე, მაგალითად, avoe, gol, bude, zona, allmovies და სხვა.
აკრძალულია დაუტესტავი ან crack-ის არმქონე ტორენტის (მაგ: თამაშის) ატვირთვა. შენიშვნა: ამ პუნქტის უგულვებელყოფა შესაძლებელია მხოლოდ ადმინისტრაციასთან შეთანხმების შემდეგ.
აკრძალულია ფილმების დადება, რომლებიც აღებულია სხვა ქართული რესურსებიდან და მათი ყურებისას ხდება კონკურენტი საიტების პროპაგანდა (კადრში მითითებულია საიტის მისამართი).


გაფორმების შაბლონი იხილეთ ხ.დ.კ / F.A.Q -ში


 ტორენტების კომენტირების წესები


კომენტარები, რომლებიც საინტერესო მონაცემებს შეიცავენ ან კეთილგანწყობილია, გონებამახვილია და მხიარულია - ფლუდს არ წარმოადგენს და ისინი ჩვენ მხოლოდ გვახარებს!

ტორენტების კომენტარების სისტემა შექმნილია იმისათვის, რომ:
გამოთქვათ თქვენი პატივისცემა და მადლიერება გამავრცელებლის მიმართ
 დასვათ თქვენთვის საინტერესო კონკრეტული ტექნიკური შეკითხვა გავრცელებასთან ან რელიზთან დაკავშირებით
 შეატყობინოთ საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც გავრცელებას ეხება

თუ თქვენ არ აპირებთ შეუერთდეთ გავრცელებას - სიდს, კომენტარს ნუ გაუკეთებთ მას!
 აკრძალულია ფლეიმი და ფლუდი
 აკრძალულია ვარეზ-პორტალების მოყვანა მაგალითის სახით
 აკრძალულია სერიული ნომრების, კრეკების და პატჩების მოთხოვნა


რეკომენდაცია ავატარებისათვის - გთხოვთ მისდიოთ ქვემოთ მოყვანილ წესებს


 დაშვებული ფორმატებია: .gif, .jpg და .png
 რეკომენდირებული პარამეტრებია: 100X100 პიქსელი და ზომა არაუმეტეს 48.83 კბ
 არ გამოიყენოთ შეურაცმყოფელი მასალები (კერძოდ, რელიგიური და პოლიტიკური მასალები, მასალები, რომლებიც ასახავენ ძალადობას, სისატიკეს და პორნოგრაფიას).
 აკრძალულია ავატარზე სხვა რესურსების მოყვანა და საიტების ნებისმიერი სახის რეკლამა


ჩათში (Shoutbox) ქცევის წესები - გთხოვთ მისდიოთ ქვემოთ მოყვანილ წესებს


ჩათი შექმნილია ყველა მომხმარებელს შორის ურიერთობისათვის, მათი სტატუსის მიუხედავად, ამიტომ ქვემოთ ჩამოთვლილია ქცევების რამოდენიმე პუნქტი:

ჩათში კატეგორიულად აკრძალულია უცენზურო გამოთქმების გამოყენება (იმ შემთხვევაშიც, თუ ისინი სხვა სიმბოლოებით ან ვარსკვლავებითაა გამოსახული)
 აკრძალულია სამ სმაილზე მეტის გამოყენება ერთ შეტყობინებაში
 აკრძალულია ნებისმიერი სახის შეურაცყოფა სხვა მომხმარებლების მისამართით
 კატეგორიულად აკრძალულია სხვა რესურსების განხილვა
 აკრძალულია შეტყობინებებში სხვა ნახატების გამოყენება, გარდა ჩათით გათვალისწინებული სმაილიკებისა
 აკრძალულია შეტყობინებებში სხვა რესურსების ბმულების მოყვანა


სასურველ კითხვებზე პასუხის მისაღებად იხილეთ ხ.დ.კ / F.A.Q